SMKnegeri

Waktu
Pengunjung

Direktori Pegawai

NO NIP/NUPTK/PegID NAMA JABATAN DETAIL
1 197107161993081002 A L I Y A S,S.Pd  KEPALA TU  
2   DESMAYANTI  PUSTAKAWAN  
3   SRI RAHAYU, S.Pd  OPERATOT  
4   MUH.RIDWAN  PENJAGA SEKOLAH  
5   A.M.YUNJUNG.B SATPAM  
6   RISKA WAYUNINGSI, S.Pd  STAP TU  

 

Peta Lokasi
Kalender